WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, bir tarafta [Firma Adı], adresi [Adres], telefon numarası [Telefon Numarası], e-posta adresi [E-posta Adresi] olarak belirtilen (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta [Üye Adı], adresi [Adres], telefon numarası [Telefon Numarası], e-posta adresi [E-posta Adresi] olarak belirtilen (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) taraflar arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiştir.

2. Konu

Üye, Şirket'in sunmakta olduğu web tasarım hizmetlerinden yararlanmak için üye olmuş ve bu sözleşmeyi kabul etmiştir.

3. Hizmetler

Şirket, Üye'ye web tasarımı ve geliştirme hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Bu hizmetler, taraflar arasında önceden belirlenen koşullar ve ücretler çerçevesinde sağlanır.

4. Üyelik Koşulları

Üye, Şirket'in belirlediği üyelik koşullarını kabul eder. Bu koşullar, hizmetlerin sunumu, ücretler, ödeme planı ve diğer önemli detayları içerir. Üye, bu koşullara tam olarak uymayı kabul eder.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket, Üye'nin talebi üzerine oluşturulan web tasarımı ve diğer materyallerin fikri mülkiyet haklarını elinde tutar. Üye, bu materyalleri izinsiz olarak kullanamaz veya dağıtamaz.

6. Gizlilik

Taraflar, bu sözleşme kapsamında paylaşılan her türlü bilgiyi gizli tutmayı kabul eder. Üye'nin gizli bilgileri, Şirket'in önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflarla paylaşılamaz.

7. Sorumluluk Sınırlamaları

Şirket, Üye'nin web tasarımı hizmetlerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, Şirket'in hizmetlerini kullanırken bu riski kabul eder.

8. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme, taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilmedikçe geçerliliğini korur. Taraflardan herhangi biri, sözleşmeyi ihlal ederse, diğer taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Bu sözleşme, taraflar arasında anlaşma sağlanması için yazılı olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Şirket Yetkilisi:
İmza:
Adı Soyadı:

Üye:
İmza:
Adı Soyadı: