WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, bir tarafta [Yazılım Şirketi Adı], adresi [Adres], telefon numarası [Telefon Numarası], e-posta adresi [E-posta Adresi] olarak belirtilen (bundan sonra "Yazılım Şirketi" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta [Kullanıcı Adı], adresi [Adres], telefon numarası [Telefon Numarası], e-posta adresi [E-posta Adresi] olarak belirtilen (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) taraflar arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiştir.

2. Konu

Bu sözleşme, Kullanıcı'nın Yazılım Şirketi tarafından geliştirilen ve sunulan yazılımı kullanma hakkını içerir.

3. Lisans

Yazılım Şirketi, Kullanıcı'ya belirli bir süre için yazılımın sınırlı bir lisansını verir. Bu lisans, yazılımı belirli amaçlar doğrultusunda kullanma hakkını içerir ve Kullanıcı, bu lisans şartlarına tam olarak uymayı kabul eder.

4. Kullanım Koşulları

Kullanıcı, yazılımı yasal ve amacına uygun şekilde kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, yazılımı değiştiremez, tersine mühendislik yapamaz veya başka bir şekilde değiştirilemez hale getiremez.

5. Ödemeler

Kullanıcı, yazılımın kullanımı için belirlenen ücreti ödemeyi kabul eder. Ödemeler, sözleşmede belirtilen şekilde ve zamanında yapılmalıdır. Gecikmeler, Yazılım Şirketi'nin hizmetlerini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

6. Sorumluluk Sınırlamaları

Yazılım Şirketi, yazılımın kullanımından doğacak herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yazılımın kullanımından kaynaklanan riskleri kabul eder ve Yazılım Şirketi'nden herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

7. Güvenlik

Kullanıcı, yazılımı yetkisiz erişimlere karşı korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almayı kabul eder. Yazılım Şirketi, Kullanıcı'nın güvenliği için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme, taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshedilmedikçe geçerliliğini korur. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Kullanıcı, yazılımı kullanmayı derhal durdurmalı ve yazılım kopyalarını iade etmelidir.

Bu sözleşme, taraflar arasında anlaşma sağlanması için yazılı olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Yazılım Şirketi Yetkilisi:
İmza:
Adı Soyadı:

Kullanıcı:
İmza:
Adı Soyadı: